Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι δεν προορίζεται να δώσει ιατρική συμβουλή ούτε πάρτε τη θέση ιατρικής συμβουλής ή θεραπείας από το γιατρό σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.

Συμβουλευτείτε πάντα το γιατρό σας ή ειδικό πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε θεραπεία, πριν ξεκινήσετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα διατροφής, άσκησης ή τρόπου ζωής ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις, τα άρθρα, τα προϊόντα ή οι ηχογραφήσεις που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους προορίζονται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη ή λαμβάνονται μέσω συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Ειδοποιήσεις σχετικά με τέτοιες πληροφορίες ή συνδέσμους παρέχονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο. Το GAAPP δεν ελέγχει ή αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους ή για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων Διαδικτύου στους οποίους παρέχουμε συνδέσμους.