Αποστολή & Στόχοι

Η αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε και να ενδυναμώνουμε παγκοσμίως ασθενείς με αλλεργίες, αεραγωγούς και ατοπικές ασθένειες προστατεύοντας τα δικαιώματά τους και επιμένοντας στα καθήκοντα των κυβερνήσεων, των επαγγελματιών υγείας και του ευρύτερου κοινού.

GAAPP's όραμα είναι η δημιουργία ενός κόσμου όπου οι ασθενείς με αλλεργίες, αεραγωγούς και ατοπικές ασθένειες ζήσε καλύτερα. Λειτουργούμε με βάση τις αξίες του σεβασμόςευθύνη, να σχέσεις.  

Στόχοι του GAAPP

GAAPP's στόχοι βασίζονται στους εξής τέσσερις πυλώνες: Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση, Συνηγορία, και  Έρευνα.  

 • Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και βιωσιμότητα του Διοικητικού Συμβουλίου & του προσωπικού για την επίτευξη της αποστολής.
 • Προς την εξοπλίσει και ενδυναμώσει MO για να εκπληρώσουν τις αποστολές τους. 
 • Προς την οδηγούν την επίγνωση και δράση για την αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων αναγκών ασθενών με αλλεργία, άσθμα και ατοπική νόσο. 
 • Για να δημιουργήσετε και να διαδώσετε προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία βασισμένα σε στοιχεία για την υποστήριξη ασθενών, φροντιστών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. 
 • Προς την συνήγορος εκ μέρους όλων των ανθρώπων που ζουν με άσθμα, αλλεργίες και ατοπικές ασθένειες να λαμβάνουν την καλύτερη φροντίδα, την καλύτερη στιγμή, με τα λιγότερα εμπόδια. 
 • Προς την εκ των προτέρων και να εξασφαλίσει την αλλεργία/άσθμα/ατοπική νόσο υπομονετική φωνή στην έρευνα και ανάπτυξη για να αντικατοπτρίζει την πλήρη κοινότητα. 

Τι κάνουμε

Το GAAPP συνεργάζεται με υγειονομική περίθαλψη και κυβερνητικούς οργανισμούς – όπως π.χ Ο ΟΠΟΊΟΣEAACIERSGINAΧΡΥΣΌΣΠΟΙΟΣ ΚΑΡΤΑ, να IPCRG - προς το βελτίωση του τρόπου ζωής των ασθενών και μείωση των επιπτώσεων αυτών των ασθενειών. Υπηρετώντας ως ισότιμος εταίρος, μπορούμε να κάνουμε δυναμικούς, ευεργετικούς αλλαγές στην υγεία και την κοινωνική πολιτική και στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με τις οργανώσεις μέλη μας. Προσπαθούμε επίσης να βελτιωθούμε την ποιότητα της διάγνωσης και της θεραπείας εντός του γηπέδου. Ως παγκόσμια πλατφόρμα, Το GAAPP στοχεύει να χρησιμεύσει ως ενδιάμεσος μεταξύ των οργανώσεων ασθενών, επιτρέποντας την ενίσχυση των τοπικών φωνών και ενθαρρύνοντας την επικοινωνία σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε επίσης να απαιτήσουμε παγκόσμια πρότυπα – συμπεριλαμβανομένου ενός αύξηση της ποιότητας του αέρα με τη μείωση της ρύπανσης – που τελικά θα ενδυναμώσει τους ασθενείς και τις κοινότητές τους και θα βελτιώσει τον τρόπο ζωής τους. Υποστηρίζουμε και εμείς η ίδρυση οργανώσεων ασθενών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, συμβάλλοντας στη βελτίωση της φροντίδας και υποστήριξης της αλλεργίας, των αεραγωγών και της ατοπικής νόσου παγκοσμίως.

Τα μέλη της GAAPP επωφελούνται από τη γνώση από πρώτο χέρι και την υποστήριξή μας για τοπική προσαρμογή και εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων ποιότητας.

Διεξάγουμε επίσης ετήσιες παγκόσμιες εκδηλώσεις όπως η Επιστημονική Συνάντηση, η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τις Τροφικές Αλλεργίες και η Παγκόσμια Αναπνευστική Σύνοδος, παρέχοντας στα μέλη μας πρόσβαση σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες και κοινή λήψη αποφάσεων, καθώς και παγκόσμιες εκδηλώσεις και την υψηλότερη ποιότητα υποστήριξης. Αυτό βοηθά τους Οργανισμούς-Μέλη μας να επιτρέψουν στους ντόπιους ασθενείς σας και στους επαγγελματίες υγείας τους να ευδοκιμήσουν.

Πληροφορίες οργανισμού

Το GAAPP είναι ένας οργανισμός-ομπρέλα που εργάζεται για την υποστήριξη, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη ασθενών με αεραγωγούς, αλλεργικές και ατοπικές παθήσεις. Με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, το διοικητικό συμβούλιο της GAAPP είναι αντιπροσωπευτικό όλων των περιοχών του κόσμου με μεγάλες και μικρές ομάδες, όλες με έναν κοινό σκοπό: την ενδυνάμωση του ασθενούς και την υποστήριξη της φωνής των ασθενών, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην κυβέρνηση και η βιομηχανία θα έχει υπόψη τις ανάγκες των ασθενών, τις επιθυμίες των ασθενών και τα δικαιώματα των ασθενών.

Από το 2009 έχουμε εξελιχθεί σε έναν ζωντανό παγκόσμιο οργανισμό με περισσότερα από 100 συστατικά μέλη από κάθε ήπειρο που μοιράζονται πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, ανησυχίες και ελπίδες.

Οι στόχοι του GAAPP είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου για την ενδυνάμωση ασθενών με αλλεργίες, αεραγωγούς και ατοπικές ασθένειες για:

 • συνεργασία με κυβερνητικούς και υγειονομικούς οργανισμούς για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αλλεργιών, του άσθματος και της κνίδωσης
 • ως ισότιμος εταίρος που εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων από την αρχή έως την ολοκλήρωση με παγκόσμιους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης
 • διευκόλυνση της ίδρυσης οργανώσεων ασθενών σε αναδυόμενες χώρες
 • αγωνίζομαι για θεραπεία βέλτιστων πρακτικών
  και να υποστηρίξει την παγκόσμια κοινότητα που διαχειρίζεται αλλεργίες, άσθμα, ατοπικό έκζεμα και κνίδωση με:
 • βοηθώντας τους ασθενείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της νόσου τους και στην ενδυνάμωση εκείνων που τους υποστηρίζουν στη διαδικασία
 • απαιτούν μη μολυσμένο υγιή αέρα για τους ασθενείς
 • Συνεργασία με οργανώσεις-μέλη για βοήθεια σε θέματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής
 • βοήθεια στις αναδυόμενες χώρες με τα απαραίτητα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα για τους ασθενείς

Για τις οργανώσεις μέλη, η GAAPP πραγματοποιεί ετησίως μια Επιστημονική Συνάντηση και το GRS (Global Respiratory Summit) – 2020 με εικονική συμμετοχή – για να υποστηρίξει τους οργανισμούς-μέλη τους με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των αλλεργιών, των αεραγωγών και των ατοπικών ασθενειών και με διαδικτυακά σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων :
Πρώτον, ο καθορισμός στόχων προτεραιότητας ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και πολιτικής – και στη συνέχεια διαδικτυακά σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων, π.χ

 • Συμμετοχή σε κοινωνικά μέσα
 • Βασικές αρχές συγκέντρωσης κεφαλαίων
 • Covid-19 Διαχείριση κρίσεων
 • Ψηφιακή Υγεία & Τηλεϋγεία
 • Συμμετοχή σε κυβερνητικούς φορείς και φορείς HTS

Το GAAPP αναπτύσσει, διεξάγει και διαδίδει σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας πολυκαναλικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης των Παγκόσμιων Ημερών Ευαισθητοποίησης και υποστηρίζει διαφορετικά Μητρώα για ασθενείς (Άσθμα, Covid-19+ Άσθμα, Covid-19- + Ατοπική δερματίτιδα).
Προσλαμβάνουμε ειδικούς στις αλλεργίες, τους αεραγωγούς και τις ατοπικές ασθένειες για να δημιουργήσουν βασικά μηνύματα και να συντονίσουν τη διανομή των μηνυμάτων μεταξύ όλων των οργανισμών στο GAAPP.
Προσπαθούμε να υψώσουμε τη φωνή των ασθενών και να είμαστε υποστηρικτές υπομονής (π Οδηγίες GINA or Οδηγίες ΧΡΥΣΟΥ) συμμετέχοντας όποτε αλλάζουν οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας ή γίνονται διαθέσιμα νέα φάρμακα. Η GAAPP είναι συν-συγγραφέας της Χάρτας για Ασθενείς με Σοβαρό Άσθμα και συμμετέχει σε πραγματικές μελέτες.
Οι βασικές μας αξίες είναι η κεντρικότητα του ασθενούς, η υπευθυνότητα, η διαφάνεια, η νοοτροπία ανάπτυξης και ο σεβασμός.

Οργανισμοί μελών

Κοινωνική & φυλετική δικαιοσύνη

Ως παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης και υπεράσπισης ασθενών, η GAAPP έχει δεσμευτεί για την αστική και κοινωνική ευθύνη και υποστηρίζει όσους αναζητούν μια πιο δίκαιη κοινωνία. Η GAAPP υποστηρίζει τις αρχές ότι όλα τα ανθρώπινα όντα είναι εγγενή στην αξιοπρέπεια και την ισότητα και ότι όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να αναλάβουν δράση, από κοινού και χωριστά, για να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τον παγκόσμιο σεβασμό και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους χωρίς διάκριση φυλής , φύλου, γλώσσας, θρησκείας ή εθνικής καταγωγής.

Το GAAPP επιβεβαιώνει την ανάγκη να εξαλειφθούν ταχέως οι φυλετικές διακρίσεις σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και να διασφαλιστεί η κατανόηση και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και δικαιούνται ίσης προστασίας βάσει του νόμου από κάθε διάκριση και από κάθε υποκίνηση διάκρισης.

Η ευαισθητοποίηση για τις ασθένειες και τις αλλεργίες των αεραγωγών και η βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη είναι από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες μας. Τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα επηρεάζουν τους ασθενείς σε πολλές χώρες, όπως επισημαίνεται από το COVID-19 κρίση.

Ας ενωθούμε ως μέλη του GAAPP για να βρούμε λύσεις που προωθούν τη δικαιοσύνη, όχι μόνο στην υγειονομική περίθαλψη αλλά σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Θα σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη φωνή μας για να βοηθήσουμε όσους αξίζουν ισότητα, να ακούσουμε αυτούς που είναι θυμωμένοι και πληγώνουν, και θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε για ένα καλύτερο μέλλον - για όλους.

Σύνταγμα

Κατεβάστε το Παγκόσμια πλατφόρμα για ασθενείς με αλλεργίες και άσθμα. Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2021.