Η GAAPP έχει σχηματίσει μια κλινική και επιστημονική συμβουλευτική ομάδα εξωτερικών διεθνών εμπειρογνωμόνων για να συμβουλεύει την ομάδα σε θέματα ιατρικής, εκπαίδευσης και έρευνας ατοπικών και αεραγωγών.

Αυτή η αξιότιμη ομάδα πολυεπιστημονικών επαγγελματιών, που ιδρύθηκε το 2023, περιλαμβάνει ερευνητές, γιατρούς και συναφείς επαγγελματίες υγείας. Το πάνελ συμβουλεύει το GAAPP για κλινικά και επιστημονικά θέματα για να διασφαλίσει την εφαρμογή ισχυρών αρχών έρευνας, υπεράσπισης και εκπαίδευσης και τη χρήση υγιούς περιεχομένου σε αυτούς τους θεμελιώδεις πυλώνες. 

Μάθετε περισσότερα για κάθε μέλος της Κλινικής και Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας GAAPP παρακάτω: