Εργαλεία & Πόροι GAAPP για ασθενείς σε όλο τον κόσμο

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω μενού ακορντεόν για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εργαλεία μας. Όλα τα εργαλεία GAAPP είναι δωρεάν για το ευρύ κοινό και έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη σχετικά με αναπνευστικές, αλλεργικές και ατοπικές ασθένειες. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πόρους είναι διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω μενού ακορντεόν για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εργαλεία μας. Όλα τα εργαλεία GAAPP είναι δωρεάν για το ευρύ κοινό και έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη σχετικά με αναπνευστικές, αλλεργικές και ατοπικές ασθένειες. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πόρους είναι διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες.

Βιολογικά Φάρμακα

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για τους ασθενείς για να μάθουν, να συζητήσουν και να αναλάβουν δράση για να αξιολογήσουν εάν τα βιολογικά φάρμακα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαχείριση της νόσου τους. Μάθε περισσότερα

Τύπος 2 Inflammation Patient Navigator

Ένα διαδραστικό εργαλείο για τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης και για την παροχή βαθύτερης κατανόησης του τι είναι οι ασθένειες φλεγμονής που οφείλονται στα ηωσινόφιλα ή του τύπου 2, ποιες είναι οι πιθανές θεραπευτικές επιλογές και ποιες οργανώσεις ασθενών παρέχουν υποστήριξη για αυτές τις ασθένειες. Μάθε περισσότερα

Προσδιορίστε το άσθμα σας

Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και μια διαδραστική λίστα ελέγχου για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με το γιατρό σας σχετικά με το άσθμα. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε καλύτερα την κατάστασή σας και να ζήσετε τη ζωή σας χωρίς να σας καθορίζει το άσθμα. Μάθε περισσότερα

Οδηγός άσθματος για φροντιστές

Μερικές φορές, η καλύτερη υποστήριξη που μπορείτε να δώσετε σε κάποιον με σοβαρό άσθμα είναι να τον ενθαρρύνετε να επισκεφτεί έναν γιατρό εάν παρατηρήσει ότι το άσθμα επιδεινώνεται. Ανακαλύψτε πώς να μάθετε τα συμπτώματά τους, να εντοπίσετε τις αλλαγές και να ξεκινήσετε αυτήν τη συνομιλία. Μάθε περισσότερα

Ενδυνάμωση ασθενών με ΧΑΠ: Οδηγοί

Μια συλλογή 6 σύντομων οδηγών που υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία και διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση της ΧΑΠ ως εργαλείο που επιτρέπει στους ασθενείς με ΧΑΠ, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις για την ασθένειά τους. Μάθε περισσότερα

Ενδυνάμωση ασθενών με ΧΑΠ: Επιστημονικές Αποδείξεις

Αυτή η πηγή στοχεύει να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για την υγεία του αναπνευστικού συστήματος με βάση επιστημονικά στοιχεία και την καθημερινή ζωή των ασθενών με ΧΑΠ. Η πολυμελής ομάδα μας έχει εξετάσει, επιλέξει και συνθέσει 17 δημοσιεύσεις και τις έχει οργανώσει σε 12 κύρια θέματα. Μάθε περισσότερα

Μιλήστε για ΧΑΠ

Η εκστρατεία SPEAK UP FOR COPD έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να κατανοήσει τη ΧΑΠ μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της υγείας, ενισχύοντας τις φωνές των ασθενών, της κοινότητας της ΧΑΠ και του κοινού. Ένας κρίσιμος στόχος μας είναι να καθιερώσουμε τη ΧΑΠ ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Μάθε περισσότερα

Διεθνής Αναπνευστικός Συνασπισμός

Το IRC ξεκίνησε από πολυτομεακούς ιδρυτικούς εταίρους τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι εταίροι εκπροσωπούν την επαγγελματική αναπνευστική κοινότητα, τους ασθενείς και τη βιομηχανία. Στόχος του IRC είναι η προώθηση της υγείας των πνευμόνων και η βελτίωση της αναπνευστικής φροντίδας. Το όραμά μας είναι κάθε χώρα να διαθέτει τα εργαλεία για την εφαρμογή μιας εθνικής αναπνευστικής στρατηγικής βασισμένης στις βέλτιστες πρακτικές. Μάθε περισσότερα

Χάρτης ασθενών ΧΑΠ

Ένα διαδραστικό εργαλείο για τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης και για την παροχή βαθύτερης κατανόησης του τι είναι οι ασθένειες φλεγμονής που οφείλονται στα ηωσινόφιλα ή του τύπου 2, ποιες είναι οι πιθανές θεραπευτικές επιλογές και ποιες οργανώσεις ασθενών παρέχουν υποστήριξη για αυτές τις ασθένειες. Μάθε περισσότερα

Σοβαρός χάρτης ασθενών με άσθμα

Εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής θεραπευτικής κοινότητας, ομάδων υποστήριξης ασθενών και επαγγελματικών οργανώσεων, έχουν αναπτύξει έναν Χάρτη Ασθενών για τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα με έξι αρχές. Μάθε περισσότερα

Ένας χάρτης για τη θεμελιώδη αλλαγή του ρόλου των κορτικοστεροειδών από το στόμα στη διαχείριση του άσθματος

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια στην αλλαγή, αλλά έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα βήματα που θα βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να μειώσουν την εξάρτηση από το OCS. Η εφαρμογή αυτών των αλλαγών θα έχει θετικά αποτελέσματα για την υγεία των ασθενών και κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την κοινωνία. Μάθε περισσότερα

Ένας χάρτης για τη βελτίωση της φροντίδας σε ασθένειες που σχετίζονται με ηωσινόφιλα

Οι αρχές που περιγράφονται σε αυτόν τον χάρτη καταδεικνύουν τα βασικά στοιχεία της ποιοτικής περίθαλψης που πρέπει να λαμβάνουν τα άτομα με EAD και αντιπροσωπεύουν σαφή βήματα για τη μείωση του φόρτου ασθενών και των φροντιστών και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών. Μάθε περισσότερα

Μια εργαλειοθήκη για τη συνεργασία με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Το Act on COPD Policy Dossier Toolkit, για χρήση με τον Φάκελο Πολιτικής ΧΑΠ, έχει γραφτεί για να υποστηρίξει την επιτυχή συνεργασία με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε θέματα ΧΑΠ. Περιγράφει τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να εντοπίσετε, να επικοινωνήσετε, να στείλετε μηνύματα και να συναντήσετε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ως μέρος των δραστηριοτήτων υπεράσπισής σας. Μάθε περισσότερα

Αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης υγείας στη ΧΑΠ για τους ανθρώπους, την κοινωνία και τον πλανήτη

Το έγγραφο του Act on CoPD Policy Dossier, το οποίο δημιουργήθηκε από την AstraZeneca, παρέχει ένα ολοκληρωμένο επιχείρημα πολιτικής που υποστηρίζει την προληπτική φροντίδα για τη ΧΑΠ, ενοποιεί στοιχεία και υποστηρίζει συστημικές αλλαγές πολιτικής που ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα ποιότητας για τη ΧΑΠ. Είναι προσαρμοσμένο για την κοινότητα της ΧΑΠ να εμπλέκει αποτελεσματικά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Μάθε περισσότερα

Περίληψη Ασθενούς και Οικογένειας του Χάρτη CU

Το 2023, μια ομάδα ατόμων με CU, υποστηρικτές ασθενών, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και συνεργάτες του κλάδου δημοσίευσαν το Χάρτη Ασθενών για τη Χρόνια Κνίδωση. Αυτό το έγγραφο αναφέρει τι μπορούν να περιμένουν να λάβουν οι ασθενείς με CU από τη φροντίδα τους. Μάθε περισσότερα

Ακαδημία GAAPP

Το GAAPP Διεξάγει ετήσια διαδικτυακά σεμινάρια στα Αγγλικά και τα Ισπανικά που καλύπτουν διάφορα θέματα για να αυξήσει την ικανότητα των ομάδων υποστήριξης ασθενών και των ηγετών ασθενών. Έχουμε ήδη καλύψει 18 θέματα από τη διαχείριση οικονομικών, την ψηφιακή υγεία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα εργαλεία υπεράσπισης, το HTA, τις κλινικές δοκιμές κ.λπ. Μάθε περισσότερα

Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Αυτές οι συνεδρίες ανάπτυξης ικανοτήτων αναπτύχθηκαν για να παρέχουν σε όλες τις ομάδες υποστήριξης ασθενών που εργάζονται στην Κνίδωση την εκπαίδευση, τις πληροφορίες και τα εργαλεία που έκριναν απαραίτητα για να αυξήσουν τις ικανότητές τους και να αναπτύξουν τις οργανώσεις τους. Αναπτύχθηκαν τρεις συνεδρίες για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, το ίδρυμα οργάνωσης ασθενών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτοί οι πόροι είναι πλέον διαθέσιμοι για όλους σε πολλές γλώσσες. Μάθε περισσότερα

Φύλλο εργασίας SMART Goals

φύλλο εργασίας SMART στόχους – SMART στόχοι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στον στρατηγικό σας σχεδιασμό, καθώς δίνουν προτεραιότητα στα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν και παρέχουν επίσης έναν μίνι οδικό χάρτη για την επίτευξή τους. Το GAAPP έχει ετοιμάσει το πρότυπο φύλλου εργασίας για χρήση από τα μέλη μας. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας SMART Goals

Φύλλο εργασίας ανάλυσης SWOT

Φύλλο εργασίας ανάλυσης SWOT – Η ανάλυση SWOT (S-W-O-T) είναι ένα εργαλείο που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο ως μέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού σας. Το SWOT είναι ακρωνύμιο. σημαίνει Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές. Η σκέψη σε καθέναν από αυτούς τους τομείς και η απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε πιο ξεκάθαρα τα εμπόδια, τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα, ώστε να μπορείτε να θέσετε προτεραιότητες και στη συνέχεια να δημιουργήσετε στόχους. Κατεβάστε το φύλλο εργασίας SWOT Analysis

Κοινόχρηστο εργαλείο λήψης αποφάσεων για την κνίδωση

Στο GAAPP, πιστεύουμε ότι ένας ασθενής θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία του και τον τρόπο διαχείρισης της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνίδωσης. Ένα σχέδιο διαχείρισης ασθενειών που λαμβάνει επίσης υπόψη τις αξίες, τον τρόπο ζωής και τον αντίκτυπο στον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε το βοήθημα Urticaria Shared Decision-Making Aid. Μάθε περισσότερα

Εργαλείο αντιστοίχισης κλινικών δοκιμών

Η GAAPP συνεργάστηκε με το «Antidote» για να παρέχει ένα απλό εργαλείο πρόσβασης και αντιστοίχισης με κλινικές δοκιμές. Το εργαλείο λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την κατάστασή σας, αλλά τη χώρα και την πόλη όπου βρίσκεστε. Οι κλινικές δοκιμές προέρχονται από όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων και η διαδικασία αντιστοίχισης 60 δευτερολέπτων παρουσιάζει τις πληροφορίες με απλοποιημένο τρόπο για να κατανοήσουν όλοι οι ασθενείς. Μάθε περισσότερα

Παρακαλούμε επικοινωνηστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των εργαλείων και πληροφοριών ή εάν ζητήσετε οποιαδήποτε μετάφραση στη δική σας γλώσσα, θα χαρούμε να το παρέχουμε.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους πόρους GAAPP σας:

Η Kristen Willard, Αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης στο GAAPP, εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε και να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των πόρων GAAPP σας.

Άλλοι πόροι:

Κανένα από τα εργαλεία μας δεν προορίζεται για παροχή ιατρικών συμβουλών ούτε αντικαθιστά την ιατρική συμβουλή ή θεραπεία από το γιατρό σας. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.