Το 2023, η GAAPP εισήγαγε έναν μηχανισμό για να ενίσχυση της στρατηγικής ευθυγράμμισης μεταξύ των ενδιαφερομένων στις αλλεργίες, τις αναπνευστικές και ατοπικές ασθένειες με τη δημιουργία του Εταιρικού Συμβουλίου GAAPP.

Το Εταιρικό Συμβούλιο GAAPP παρέχει πολύτιμη πρόσβαση στο Ηγεσία GAAPP και βασικοί ηγέτες κοινής γνώμης. Τα μέλη του Εταιρικού Συμβουλίου υποστηρίζουν την βασική αποστολή έργο της GAAPP για την επίτευξη της αποστολής της μέσω της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης, της υπεράσπισης και της έρευνας. Το Συμβούλιο περιλαμβάνει εκπρόσωποι των φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων εμπλέκονται σε αλλεργίες, αναπνευστικές και ατοπικές ασθένειες.

Το Εταιρικό Συμβούλιο στοχεύει στον εντοπισμό λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις, την ανταλλαγή γνώσεων και τη διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας. Ως εκ τούτου, Το GAAPP θα συγκαλέσει τα κατάλληλα ενδιαφερόμενα μέρη και θα συνεργαστεί για να εντοπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινότητα υπεράσπισης των ασθενών και πώς να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια από μια παγκόσμια προοπτική.

Στόχοι του Συμβουλίου

Το Εταιρικό Συμβούλιο Φαρμακευτικής Βιομηχανίας της GAAPP είναι μια κρίσιμη συμμαχία γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του φαρμακευτικού τομέα και των ομάδων υπεράσπισης των ασθενών με επικεφαλής την GAAPP. Αυτή η συλλογική πρωτοβουλία στοχεύει να προωθήσει α πιο ασθενοκεντρική προσέγγιση εντός της φαρμακοβιομηχανίας. Παρέχοντας μια πλατφόρμα για διάλογο και συνεργασία, το GAAPP δίνει τη δυνατότητα στις φαρμακευτικές εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις προοπτικές των ασθενών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι συνεργάζονται μεταξύ τους προς όφελος του ασθενούς.

Αυτό το Συμβούλιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης υποστηρίζοντας αυξημένη διαφάνεια, βελτιωμένη πρόσβαση σε φάρμακα και ενισχυμένη ασφάλεια των ασθενών. Σε στενή συνεργασία με οργανώσεις ασθενών. βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών που αντιμετωπίζουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών.

Μέσω συνεχών συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών, το Εταιρικό Συμβούλιο Φαρμακευτικής Βιομηχανίας της GAAPP επιδιώκει να προωθήσει μια αρμονική σχέση μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και των ατόμων που εξυπηρετεί – των ασθενών. Αυτή η συνεργασία χρησιμεύει ως απόδειξη της συλλογικής δέσμευσης για την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της εμπειρίας των ασθενών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ιατρικής. Για ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στο Εταιρικό Συμβούλιο, στείλτε μας email στο info@gaapp.org.

Τα σημερινά μέλη του συμβουλίου:

Λογότυπο GSK